• Handgemaakte juwelen
  • Snelle verzending
  • Gratis levering vanaf €75

Algemene voorwaarden webshop 'June handmade'

Ondernemingsgegevens

June - Sabine Huyck
Fochelstraat 30
9280 Lebbeke

info@junehandmade.be

Telefoonnummer:+32 473 36 23 81

BTW nummer: BE0760.744.670
Ondernemingsnummer: 0760.744.670

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van June - Sabine Huyck, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke, BTW BE , RPR GENT AFDELING DENDERMONDE, (hierna genoemd 'June') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van June moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door June aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

2.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. June behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen in de webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen.

2.2. June rekent €5,95 verzendkosten aan voor de levering van een bestelling onder €75 binnen België.
Voor de levering van een bestelling onder €75 naar Nederland, bedragen de verzendkosten €9,95. 
De levering van een bestelling boven €75 en afhaling op bovenstaand adres (Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke)  zijn gratis.

2.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de June webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden.
2.4. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Levering

3.1. De producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor June de levering toestaat, deze zijn: België en Nederland.

3.2. Je kan zelf de gewenste wijze van levering kiezen: afhaling bij June of thuislevering.

Afhaling bij June:

Je kan uw bestelling gratis ophalen bij June, dit binnen veertien dagen nadat je door ons per e-mail werd verwittigd dat jouw bestelling klaar ligt. Bij niet-afhaling van de bestelling binnen deze termijn zal je nogmaals gecontacteerd worden met de vraag deze te komen ophalen. 

Levering naar een adres:

Voor klanten in België:

Bij een bestelling onder €75 betaalt u €6,95 verzendkosten voor een thuislevering.

Voor klanten in Nederland:

Bij een bestelling onder €75 betaalt u €10,95 verzendkosten voor een thuislevering.

In de loop van de bestelprocedure krijg je een indicatie van de verzendkosten. De verzendkosten worden definitief berekend aan het einde van de bestelprocedure, vooraleer je deze afrondt door het aanklikken van de knop “Bestel en betaal veilig” en uw betaling wordt afgehandeld door onze betalingsprovider.

3.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

4.4. Afhankelijk van de door jou gekozen wijze van levering wordt de bestelling in de mate van het mogelijke en bij een normale gang van zaken binnen ongeveer drie tot vijf werkdagen na besteldatum verzonden mits uw gegevens correct zijn. Als uw bestelling een gepersonaliseerd item (juweel op maat) bevat, kan de levertermijn langer zijn dan 5 werkdagen. Je zal hiervan op de hoogte gesteld worden. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.

 

Artikel 4: Aanbod

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. June is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
4.2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.3. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, gebruikte materialen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met June Handmade via de contactmogelijkheden vermeld op deze website (www.junehandmade.be).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door June. June kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 5: Online aankopen

5.1. Beschrijving bestelprocedure
De klant kan naar het tabblad ‘Webshop’ gaan en kan daar het gewenste product kiezen en het aantal stuks. De klant kan meer informatie vinden bij het product. Eens de klant zeker is van zijn/haar bestelling, kan via de knop ‘In winkelwagen’ het product aan het winkelmandje van de klant toegevoegd worden. Via de knop ‘Mandje’ kan vervolgens naar het winkelmandje gegaan worden.

 

Eens in het winkelmandje, krijgt de klant de melding wat er zonet werd toegevoegd. De klant geeft de facturatiegegevens in. De klant kan ook een ander afleveradres invoeren. De klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. 

 

De klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Hierna kiest de klant de gewenste betaalmethode. Hiervoor heeft hij/zij de keuze tussen: Bancontact. Alle extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld, tenzij June de kosten op zich neemt en de extra te betalen kost €0 bedraagt. De klant moet het vakje ('Ik aanvaard de algemene voorwaarden') aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van June te hebben en akkoord gaat.

De klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De klant kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

5.2. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan June.

5.3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door June was geboden.

 

Artikel 6. Retourbeleid/ Herroepingsrecht:

6.1. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens uw klantspecificaties werden geproduceerd.

Link naar retourformulier

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen aan June, Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke, België (E-mail: info@junehandmade.be).

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zal June de betaalde prijs exclusief de leveringskosten terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. June mag wachten met terugbetaling tot ze de producten heeft teruggekregen of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan June hebt medegedeeld, terug te zenden naar June, Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke, België.

Je mag de producten tijdens de herroepingstermijn enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van juwelen gebruikelijk is. Ze mogen dus gepast worden, maar mogen niet gedragen zijn.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij raden u dan ook aan om de producten niet te gebruiken of te beschadigen.

Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt June zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies.

6.2. Je kan de producten door middel van het retourdocument ook gratis terugbrengen naar June (Fochelstraat 30, 9280 Lebbeke).

6.3. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door June was geboden.

Artikel 7: Klachten

7.1.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan de klantendienst info@junehandmade.be. 

Artikel 8: Garantie
8.1 Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
8.2. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het kasticket kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst op info@junehandmade.be, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan June. Je kan kiezen om de artikelen om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. 
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 11: Privacy

Hiervoor verwijzen we je door naar 'Privacy- & Cookiebeleid'.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies
Hiervoor verwijzen we je door naar 'Privacy- & Cookiebeleid'.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

13.1.Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

13.2.Het nalaten op gelijk welk moment door June om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

14.1.Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van June. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

15.1.De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Auteursrecht en intellectuele eigendom

16.1. De June Webshop werd ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van deze Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van June of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door June.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

17.1. Het Belgisch recht is van toepassing. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT AFDELING DENDERMONDE bevoegd.